this site the web
  Raqs šarki ehk tants idast
Nagu heale lapsele kohane, on ka kõhutantsul mitmeid eri nimetusi. Üha enam kasutatakse väljendit idamaine tants ning ka araablased ise nimetavad oma tantsu raqs (tants) šarqi (ida). Kõhutantsu juured on on Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. Tänapäeval nimetatakse seda piirkonda modernseks ehk laiendatud Lähis-Idaks.
 
 Me ei saa pidada ei araablasi, araabiamaid ega kogu meie vaadeldavat piirkonda ühtseks grupiks. Igas selle regiooni riigis on oma kultuuriruum, traditsioonid, muusika- ning tantsustiilid. Näiteks dabke on levinud Liibanonis, kuid mitte Ülem-Egiptuses. Raks äl na´äšäät on levinud Araabia poolsaarel ja Saudi Araabiaga piirnevas Iraagi osas, kuid mitte Egiptuses.

Kuigi laias laastus öeldes sisaldab termin raqs šarki kõiki sellest piirkonnast alguse saanud tantse, tehakse vahet folkloorsetel ja lavatantsudel.

Folkloorsed tantsud koosnevad liigutustest, mida on võimeline enamus rahvast ära õppima. Folkloorsetel tantsudel on erinevad sotsiaalsed funktsioonid, näiteks tantsikse erinevatel pidustustel ning need tantsud ei ole algselt mõeldud laval esitamiseks. Folkloorseid tantse pärandatakse edasi põlvest põlve keskkonnas, kus nad on sündinud.

Hoopis rohkem kasutatakse tänapäeval terminit raqs šarki nö klassikalise, lava jaoks loodud kõhutantsu mõistes. See on elegantne tantsustiil, mille esitajaks võib olla terve grupp või siis üks tantsijanna, kes improviseerib muusika järgi. Liigutused tantsus on isoleeritud ja väljendusrikkad. Erinevalt folktantsudest on rüht sirge, käte töö süsteemne ja harmooniline. Raqs šarki välja kujunemisele on suurimat mõju avaldanud bälädi ja ġauazii tantsustiilid.

Raqs šarki tantsu tehnika erineb vastavalt sellele, mis maal seda tantsitakse. Tänapäeval on teada üle 50 erineva  stiili. Levinuim maailmas on Egiptuse stiil.

Klassikaline Egiptuse stiil


Klassikalise Egiptuse stiil sai alguse 1940.-1950. aastate Egiptuse filmitööstusest. Paljud tantsijad mängisid ja tantsisid filmides. Senini on saadava1940.-1960. aastate filme, kus esinevad Samya Gamal, Taheya Carioca jne. Klassikaline Egiptuse stiil on mõjutatud läänelikust kultuurist. Tantsus kasutatakse balleti elemente - arabeskid, käte liigutused on suured ja väljendusrikkad, tugevalt on parandatud kehahoiakut, mis lubab teha rohkem isoleeritud liigutusi. Kui bälädi tantsija on “maanaine”, siis raqs šarki tantsija on printsessi või filmistaari moodi. Kergus, ulatuslik käteliikumine ja väiksem isoleeritus annavad klassikalisele stiilile omapärase elegantsi, kuid samas esmapilgul mitte väga silmapaistva etenduse. Kehakontroll on väga keeruline, kasutatakse erinevaid lihaste kihte. Mõned liigutused on nii peened, et tavalise vaataja silm ei pruugi neid märgatagi. Muusika  on lääne kultuuri mõjutustega (sh ka Ladina-Ameerikast), kasutatakse paljude pillidega suuri orkestreid. Sageli esitatakse tantsu klassikalise Egiptuse muusika saatel (Om Kalthoum või Mohammed Abdel Wahab), mis on veidi tõsisem kui tänapäevane modernne Egiptuse popp.

Ükskõik, kas seda tantsitakse suure klassikalise orkestriga, modernse muusikaga või lääneliku poppmuusika saatel, on sel olemas omad selged tunnused. Egiptuse stiilis raqs šarki on maalähedane, väiksemate liigutustega, vähem on ringiliikumist, iga puusalöök ja paus peab olema selgelt äratuntav. Väljend "vähem on rohkem" iseloomustab seda stiili kõige paremini. Astutakse avataktil, puusade töö on detailne ja keeruline, värinaid tehakse nii seistes kui liikudes, kasutatakse kõhulihaste tööd, suured puusaringid on  aktsendina ehk mõned korrad tantsu jooksul. Kasutatakse üllatavat rütmivaheldust ja žeste. Samas sisaldab see ka flirti ja feminiinset hoiakut. Tantsija, kes esineb rohkem lääneliku Egiptuse poppmuusika järgi, võib kasutada balleti, džässi või isegi  hip-hopi elemente tantsus. Egiptuse stiilis tantsija mängib harva tsimbalitega, ei tantsi kunagi põrandal maas,  suurt salli kasutatakse vaid lavale tulemiseks.

Egiptuse tantsija Katja Ešta seletab Egiptuse kõhutantsu stiili järgmiselt:
1. Iseloomulik on pehmus, rahulikkus, puuduvad järsud liigutused.
2. Aktsendid ja järsud löögid on lubatud vaid 1. ja 4. rõhulöögil.
3. Tantsitakse muusikasse, mitte rütmi.
4. Vajalik näitlejameisterlikkus tantsu esitamisel.
5. Igale Egiptuse rütmile on omased oma iseloomulikud liigutused.
6. Vajalik kontakt publikuga. Kindlasti peab rääkima publikuga (õnnitlema sünnipäevalast või noorpaari jne), kutsuma tantsima kedagi publiku hulgast. Selle tegemata jätmisel peetakse tantsijat  "külmaks võõramaiseks muumiaks".
7. Kui tead laulu sõnu, siis laula tantsu ajal kaasa.
8. Vajalikud on žestid mis  iseloomulikud Egiptuse tantsule. Neid peab olema piisavalt palju.
9. Võib, ja isegi on soovitav, segada kõhutantsu balleti elemente. Ka võib kasutada tango või Ladina-Ameerika tantsudest pärit liigutusi.

Ameerika kabareestiil
Ameerika restoranides, ööklubides ja festivalidel levinuim kõhutantsustiil tribal-tantsu tulekuni. Ameerika stiilis kõhutantsus on kokku pandud Türgi, Liibanoni, Egiptuse (ja teiste Lähis-Ida ning Põhja-Aafrika maade tantsud). Selles on suur doos orientalismi (romantiline fantaasia sellest, kuidas asjad Lähis-Idas võiks välja näha) ning šõu elemente. Ameerika kabareestiilis kõhutantsust võib välja tuua järgmisi elemente: kiirus,  suur isolatsioonitehnika, põrandal tantsimine, kasutatakse simbaleid, loori, saablit, madu jne. Lääne publik hindab kõhutantsus õnneliku ja müstilise väljanägemisega tantsijannat, kes tekitab oma etteastega “1001 öö tunde”. Liigutuste kiire vaheldumine kindlustab selle, et publik ei jõuaks mitte sekundikski tüdineda. Tavapärane esitlus sisaldab kiireid järjestikkuseid muusikalõike, mis tagab vaheldusrikkuse ja tempo.

Türgi stiil
Erineb Egiptuse stiilist selle poolest, et on vähem maalähedane ja palju elavam. Palju on ülespoole suunatud liigutusi vaagna ja puusadega, rohkem pöördeid ja akrobaatilist põrandal tantsimist. Palju on maotaolisi liigutusi ja kõhulaineid.
Türgi tantsustiil on alati olnud  avameelselt erootiline. Tantsijad kannavad seelikuid, mis paljastavad palju jalgu keerlemiste ja hüpete ajal. Loori kasutatakse palju. Tsimbaleid mängitakse kiires ¾ või 9/8 rütmis.

Liibanoni stiil
Geograafiliselt asub Liibanon Egiptuse ja Türgi vahel. Ka tehniliselt on Liibanoni stiilis kõhutants nende kahe vahel. Kiire, maalähedane, samas rohkem puusatõsteid ja vaagnaliikumist, kasutatakse põrandal maas tantsimist ja palju šõu elemente. Sisaldab imepeeni ja seespidiseid liigutusi, erinevaid värinaid keha erinevatel tasanditel, sügavat seljapainutust taha ja rütmimuutusi, liigutakse rohkem ringi.  On öeldud, et Liibanoni kõhutants on Türgi kõhutants Egiptuse moodi. Liibanoni stiil (ka Türgi) on mõjutanud suuresti Ameerika kõhutantsu arengut. On palju läänelikku mõju muusikas. Tuntumad tantsijad on Nadia Gamal (1939-1990), Samara ja Amani.    Liibanoni kostüümid on rikkalikud, tüüpiliselt kantakse kõrgeid kontsi.


Muud stiilid

Ameerika Tribal
Pärit Põhja- Californiast, viimase kahekümne aasta jooksul muutunud tohutult populaarseks, eriti Ameerikas, Austraalias. Araabiamaades seda ei tantsita. Nagu ka Ameerika kabareestiilis tants, on tegemist hübriidiga – liigutused on üle võetud erinevate maade tantsudest. Seda tantsu ei tantsita kunagi soolona. Tantsudele ei tehta koreograafiat, tegu on improvisatsiooniga. Kostüümides on kombineeritud Lähis-Ida, Kesk-Aasia kui ka Põhja-Ameerika rahvariiete elemente.

Fusioon
See idamaise tantsu stiil on tekkinud seoses üleilmastumisega. Fusiooni all mõeldakse ükskõik millist kõhutantsu sulandumist mingi muu tantsustiiliga. Lähis-Ida tantsu elemente on kokku pandud balletiga, Bollywoodi tantsudega, hip-hopiga jne. Tribal Fusioon on kasvanud omaette stiiliks sulandades Ameerika tribal tantsu teiste tantsuvormidega. Kostüümid võivad olla rajurokilikest või gootika stiilist etnilisteni.

Fantaasia
Fantaasia stiilis kõhutants on sarnane fusiooniga. Kasutatakse mõnesid kõhutantsu liigutusi, kuid sellega ka sarnasus lõppeb. Fantaasia on puhas ettekujutus ja fantaasia. Mõned näited: Isise tiivad, Vaarao stiilis tants jne.


Tants Egiptuses

Egiptusest alguse saanud tantsud. Loe edasi...

Tants väljaspool Egiptust

Muudes Lähis-Ida riikides ja Põhja-Aafrikas tantsitavad tantsud. Loe edasi...

Aksessuaarid tantsus

Traditsioonilised ja vähem traditsioonilised tantsus kasutatavad rekvisiidid.

Muusika ja rütmid

Ülevaade araabia muusikast ja rütmidest. Loe edasi...

Araabiakeelsed väljendid

Siit leiad mõned tähtsamad araabiakeelsed kõhutantsuga seotud sõnad. Loe edasi...

Kodus harjutamiseks

Lihtsad nõuanded kodus harjutamiseks. Loe siit....

Vigastuste vältimine

Loe edasi...

Liitu

Kontakt

diina30@hotmail.com

click
           tracking